Close

Dienas centrs ''Cerība bērniem''

Kādi bērni apmeklē dienas centru?

Bērni, kuru vecāki lieto

alkoholu vai narkotkas

Bērni, kuri pakļauti

vardarbībai

Bērni, kuri nonākuši policijas uzraudzībā

Ko bērni iegūst Dienas centrā?

Atbalstu garīgai attīstībai

Atbalstu fiziskai attīstībai 

Atbalstu labvēlīgas

nākotnes veidošanai

Mūsu dienas centri sniedz palīdzību un patvērumu riskam pakļautiem bērniem, nodrošinot drošu un

draudzīgu vidi, kur viņi pēc skolas var rast sev otrās mājas un saņemt visu nepieciešamo atbalstu

emocionālai un fiziskai attīstībai. Mēs palīdzam aizsargāt bērnus, mācām viņiem pašiem aizsargāt

sevi un iedrošinām uzlabot gan sekmes, gan uzvedību, taču vienlaikus rūpējamies par to, lai

bērniem būtu iespēja arī atpūsties un priecāties par dzīvi, redzēt un darīt lietas, ko viņi parasti

nevarētu darīt un redzēt. Mēs cenšamies panākt, lai bērni justos īpaši un mīlēti, rūpējamies par viņu

emocionālajām un garīgajām vajadzībām, ieklausāmies viņu priekos un bēdās, kopā ar viņiem

lūdzam un lasām Bībeles stāstus.

Mīlestība un drošība

Biedrības “Cerība bērniem” darbība sākās 1994. gada ziemā. Sākumā mēs vienkārši veidojām draudzību ar bērniem, kas ubagoja uz ielas, – iedevām viņiem pārtiku un drēbes.

Vēsture

PAR DIENAS CENTRU

Motivācijas un iedvesmas avots ir beznosacījumu un visu mīlošā Dieva svētība. Mēs esam apņēmušies atvērt durvis ikvienam, kurš to vēlēsies, katram grūtībās un trūkumā nonākušam bērnam un ikvienai šādai ģimenei.

Vīzija

Vērtības

Mērķis ir sniegt cerību bērniem visā Latvijā, kuriem jau no pašas bērnības jācieš alkohola, narkotiku vai vardarbības dēļ. Cenšamies sekot Kristus piemēram un dot beznosacījuma mīlestību.

Ko saka pieaugušie, kuri ir auguši ''centriņā''

Es te pavadīju lielāko daļu savas bērnības. Te iemācījos praktiskas lietas, kuras neviens nekad nebija mācījis. Ka jāmazgājas, jākopj sevi, japilda mājas darbi, jārunā pieklājīgi... Ja mājās manī sēja to, ka es neesmu nekas un, ka nekas no manis nesanāks. Tad audzinataji centriņā vienmēr ticēja man un vienmēr atbalstīja un vienmēr runāja pozitīvus vārdus. Ka es būšu veiksmīga, ja vien izvēlēšos tāda but... Es paklausīju un izvēlējos!!! =)

“Mums parādīja, ka varam būt kas vairāk neatkarīgi no tā, kāda ir mūsu izcelsme un cik slikta ir situācija mūsu ģimenē. Mēs sapratām, ka varam būt labāki.”

Intars Jesers

Ariadna Kostina

Biedrība ''Cerība bērniem'' ir bezpeļņas organizācija, kurai ir piešķirts labdarības statuss.

Ja uzskati, ka mērķi ir atbalstāmi, lūdzu palīdzi...

Seko ikdienai un jaunumiem

Autortiesības 2018 | Lapu izstrādāja JusuNakotnei.lv